art

ART FABRIANO - DISEGNO 4 rough

DISEGNO 4

  * vysoká odolnost vůči gumování gumami jakékoliv tvrdosti

  * určen zvláště pro technické využití pro grafické umělce, architekty ...

  * suchý punc - logo FABRIANO 4

  * 70 x 100cm    200g/m2   ( rough )

  * 70 x 100cm    220g/m2   ( smooth )

 

DISEGNO 5

   * vyroben z 50% bavlny, pH neutrální, formová výroba

   * ideální pro vodovky, tempery, akryl, uhel, vosk, grafit, inkoust, gelovky, kreslení ...

   * tiskové techniky - lept, litografie, hedvábný tisk

   * vodoznak - logo FABRIANO 5

  * 50 x 70cm     160 g/m2

  * 70 x 100cm   210 g/m2

  * 70 x 100cm   300 g/m2

 

PITURA

  * vyroben z kvalitní celulózy, pH neutrální

  * ideální pro akryl, olejové barvy a tempery

  * 70 x 100cm   400 g/m2

 

ROSASPINA

  * vyroben z 60% bavlny, formová výroba

  * tiskové techniky - lept, litografie, hedvábný tisk

  * vodoznak -logo FABRIANO a obchodní značka

  * 70 x 100cm    220 g/m2

 

TIEPOLO

  * vyroben z 100% bavlny, pH neutrální, formová výroba

  * tiskové techniky - lept, litografie, linoryt, hedvábný tisk, rytí, xylografie

  * vodoznak - obchodní značka a hvězdy

  * 70 x 100cm   290 g/m2

 

 TELA

  * určen k olejovým malbám 

  * povrch napodobuje lněné konopí

  * 50 x 65cm    400 g/m2

 

WATERCOLOUR BIANCO, TORCHON

  * vyroben z bezligniové bavlny a celulózy, pH neutrální

  * ideální pro vodovky, tempery, kvaš, akryl, inkoust a kreslení

  * 70 x 100cm    270 g/m2    ( torchon )

  * 50 x 70cm      200 g/m2     ( bianco )

  * 50 x 70cm      300 g/m2     ( bianco )

BARVA:DISEGNO 4 rough
GRAMÁŽ: ART
FORMÁT:
KÓD ZBOŽÍ: 19967
DOSTUPNOST:
CENA BEZ DPH: 39.67 Kč
CENA S DPH: 48,- Kč

DOTAZ NA ZBOŽÍ:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nákupem v internetovém obchodě www.grandpapir.cz provozované firmou Hilken s.r.o., se sídlem v Plzni,   Anglické nábřeží 15,  IČO 64835545 uděluje kupující souhlas firmě Hilken s.r.o., aby dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 - Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.